Usługi konsultingowe

Problem rotacji pracowników w firmach  dotyka coraz mocniej przedsiębiorców z Mielca. Właściciele zastanawiają się nad powodami, które decydują o odejściu pracowników. Dlaczego pracownicy odchodzą?Pierwszym i podstawowym powodem jest maksymalne zawężenie kompetencji przełożonym. Kierownik lub manager, który nie może zdecydować o premii lub podwyżce dla pracownika, tak naprawdę nie ma argumentów, aby zatrzymać perspektywicznego etatowca.
Drugim czynnikiem jest brak perspektyw rozwoju pracownika. Brak szkoleń, które rozwijają nie tylko etatowca, ale także człowieka powodują, że osoba pragnąca rozwoju odchodzi. Proste szkolenia językowe, interpersonalne zawsze wyglądają lepiej w CV i dają więcej argumentów w momencie sprzedaży produktu lub usługi. Jeśli pracownik porozumie się z obcokrajowcem lub skutecznie nawiązuje relacje z klientami, to obroty będą także wyższe. Jest to pewnego rodzaju symbioza, gdzie zyskuje nie tylko firma, ale także indywidualnie pracownik. Warto postawić na zewnętrzny consulting oraz coaching.

Trzecim ważnym czynnikiem jest dobór kadr zarządzających. Osoba piastująca stanowisko managera musi być nie tylko skuteczna w egzekwowaniu powierzonych zadań, ale także być ludzka w swoich zachowaniach. Człowiek nie jest maszyną i brak zrozumienia, rozmowy z pracownikiem sprawia, że często zdolny etatowiec zwalnia się o przełożonego. Oczywiście zwrócić należy także uwagę, aby przełożony nie stosował niedozwolonych praktyk wobec własnych poddanych, gdzie będzie to utrzymywane w tajemnicy. Czwartym czynnikiem są niestety pieniądze. Chytry dwa razy traci i jest to prawda. Pracownik, który pracuje rzetelnie, sumiennie i jest wydajny, ma prawo oczekiwać w dłuższej perspektywie czasu podwyżki. Pracownicy często opuszczają firmy nie tylko z powodu braku rozwoju czy przełożonego, ale także z poczucia żalu i niskiej oceny w oczach szefa. Żadna perswazja na dłuższą metę nie przyniesie dobrych korzyści. Rynek pracy coraz bardziej się otwiera, a dostęp do informacji jest powszechny. Pracownik, który pozostanie w poczuciu poniżenia, natychmiast podejmie decyzję o rozstaniu. Piątym czynnikiem jest brak dalszych perspektyw dotyczących rozwoju nie tylko stanowiska pracy, ale także brak możliwości awansu. Bardzo płaski system zarządzania powoduje, że pracownik nie widzi innej perspektywy rozwoju, jak odejście. Najlepszym rozwiązaniem jest dzielenie zakresów obowiązków nie tylko na szeregowca i przełożonego, ale także dawania zastępstw kierownikom oraz managerom regionalnym. Gratyfikacja finansowa związana z awansem będzie także miała swoje konsekwencje związane ze zwiększeniem zakresu obowiązków, jednak poczucie awansu i wyższych zarobków pozwoli na zatrzymanie wydajnego pracownika.

Zatrudniając wielu pracowników warto rozpocząć współpracę z firmą konsultingową, które poprawi wieży pracownik – pracodawca. Doskonałym przykładem takiej firmy jest NOEZA Consulting z Mielca, która świadczy usługi w zakresie :

kursy i szkolenia,
coaching,
consulting,
human resources.